פירוט חוגים לשנת הלימודים הקרובה! מעודכן להיום!!

דיתי רויניק • כניסות

המדריכים מחכים לפניה שלכם, בעיקר צעירי המושב שרוצים לפתוח חוגים חדשים.
פירסום 2- פירוט מדריכים ומחירים 2019-2020פירסום 2- לוח חוגים 2019-2020