פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס 31-2019 מתאריך 28.11.19

ועד מקומי • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס 31-2019 מתאריך 28.11

מצורף לעיון הציבור.