גיוס מהנדסים לשעת חירום

הודעות מהמועצה האזורית עמק יזרעאל • 27/4/2021 כניסות

מאגף הנדסה - מבקשים סיוע בגיוס מהנדסים, לשעת חרום, שאפשר לשלוח להכשרת מיון מבנים.

אם כן, אנא העבירו – (עד יום ראשון 2/5 ) שם מלא, ת.ז, תפקיד, מס' נייד וכתובת מגורים לשרית עושרי, סגנית מנהל אגף הנדסה- Sarito@emekyizrael.org.il

בימים אלה המטה הראשי במשרד הבינוי והשיכון בוחן אופציה לקיום הכשרות נוספות של מיון מבנים וריענון מיון מבנים.

אבקשכם לאתר מהנדסים והנדסאים אופציונאליים ברשויות ובמועצות לטובת בנייתו של כוח אדם מקצועי ועצמאי לביצוע המשימה בשע"ח, עד הגעתם של צוותי תגבור ממשרד הבינוי והשיכון ומפקע"ר. כמו כן, במידה וישנם מהנדסים אשר ביצעו את ההכשרה לפני למעלה מ-3 שנים, הם נדרשים לעבור רענון בכדי לשמור על כשירות.