סדר יום ישיבת ועד מקומי 14-2019 בתאריך 13.5.19

ועד מקומי • כניסות

קבצים מצורפים:

זימון ועד מקומי 13.5

מצורף סדר יום.