ברכות לגיל גורייבסקי

eranm • כניסות

קראתי את מכתבו של גיל גורייבסקי המזכיר המשותף הראשון לשני הוועדים . מאחל לגיל הצלחה רבה במילוי תפקידו . בית שערים זקוקה בעת הזו  במיוחד למזכיר צעיר ונמרץ שיוכל ליישם את חזון האגודה. טעה גיל כשהגדיר את חזון האגודה לתחום החברתי והדמוגרפי בלבד. המפתח למושב  מצליח הוא שמירה ופיתוח של נכסי האגודה , חקלאות משגשגת ,מים וקרקע שהם בסיס קיומנו ומפעל המייסדים לצד קהילה גדולה המורכבת מבני המקום ותושבים נוספים שחיים במשותף חיי קהילה עם שרותים,מתקנים ותשתיות מודרניות תואמות (בריכה?!) ומעורבים בעשייה החברתית והציבורית.

בהצלחה