דיווח מפעילותי במועצה

אברהם וריקי כץ • 6/2/2019 כניסות

לתושבי המושב שלום !
חלפו כשלושה חודשים מהבחירות למועצה האיזורית. בחירות אשר בזכותכם נבחרתי לכהן כחבר במליאת המועצה האיזורית.
עד היום נערכו שלוש ישיבות מליאה אשר במהלכן נבחרו סגני ראש המועצה, דליה אייל מאלון הגליל ואבי סמוביץ מקיבוץ יפעת.
נעשו אישורים לפעילות המועצה.
אושרו תקציבי הישובים וצווי המיסים שלהם ,
אושר תקציב המועצה השוטף שהוא
כ 350 מליון ₪ וצוו המיסים של המועצה.
כל ישיבת מליאה מאשרים תקציבים בלתי רגילים לטובת פיתוח תשתיות ישובי המועצה או מתקני המועצה.
כמו כן נבחרו הוועדות השונות שחלקן וועדות חובה וחלקן בחירה ונבחרו חברים לדירקטיריונים של החברות והעמותות הקשורות למועצה.
נכון לעכשיו אני מכהן כחבר הוועדה לבניין ערים וכדירקטור ביובלי העמק שהיא למעשה תאגיד המים והביוב של המועצה.
במחצית הקדנציה יש כוונה לעשות רוטציה שבמסגרתה אהיה בהנהלת המועצה.
מליאת המועצה מתכנסת כפעם בחודש בשעות הערב והוועדה לבניין פעם בחודש משעות הבוקר.
באתר המועצה יש פרסום של כל ישיבות והחלטות המליאה והוועדות השונות , נגיש לכולם.
באתר הוועדה לבניין מפורסמות כל ישיבות והחלטות הוועדה כולל וועדות המשנה וכמו כן כל אישורי הבניה שניתנו , כולל הדיון באשר להחלטה. גם זה ברור ונגיש לכולם.
אני מוזמן לישיבות הוועד המקומי שלחלקן אני מגיע מקווה שבעתיד שיתוף הפעולה יעשה טוב למושב.

אשמח לענות על כל שאלה שתהיה לי תשובה ו/או לבצע בדיקה בחדרי המועצה באשר לתשובה.
כל הזקוק והמעוניין לקבל סיוע בבעיות שהוא נתקל בהן בהקשר לשירותי המועצה יכול לפנות אלי ואעשה מאמץ לעזור במציאת פיתרון.
לכל אחד ואחד מכם , יש חבר אישי במליאה ומסדרונות המועצה!
לשירותכם תמיד
אברהם כץ.