פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס 14-19 מתאריך 13.05.19

ועד מקומי • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס 14-19 מתאריך 13.05

מצורף לעיונכם/ן.