רישום צקים עבור מים ---------- Forwarded message --------- מאת: <scan@yazamco-it.com> ‪Date: יום ג׳, 25 ביוני 2019 ב-8:06‬ Subject: To: <b.shearim@gmail.com> ------------------- TASKalfa 2551ci [00:c0:ee:3f:06:80] -------------------

מזכירות • כניסות

קבצים מצורפים:

doc01654720190625083107

רישום צקים עבור מים

---------- Forwarded message ---------
מאת: <scan@yazamco-it.com>
‪Date: יום ג׳, 25 ביוני 2019 ב-8:06‬
Subject:
To: <b.shearim@gmail.com>


-------------------
TASKalfa 2551ci
[00:c0:ee:3f:06:80]
-------------------