גשם היום

ועד מקומי • 1/1/2019 כניסות

 

 

From: Alex Hoomash
Sent: Tuesday, January 1, 2019 6:27 AM
To: vmbsh@013net.net
Subject: גשם היום

 

גשם 1.1.19    7 ממ  ומתחילת העונה 280 ממ