הודעה מהדואר בבית שערים

מזכירות • 22/11/2021 כניסות

הודעה מהדואר בבית שערים
-----
השבוע, באופן חד פעמי בימים שלישי-רביעי (23-24.11.21) הדואר יעבוד בשעות 19:00 עד 20:30.
אנא עדכנו שכנים וקרובים שאינם מחוברים למדיות.

הודעה-מהדואר-בבית-שערים-------השבוע