פרוטקול לפרסום ישיבת ועד 4.19 30.1.19

ועד מקומי • 31/1/2019 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטקול לפרסום ישיבת ועד 4.19 30.1