פרוטוקול ישיבת ועד מקומי

ועד מקומי • 6/1/2023 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת וועד מקומי - 1-2023 מתאריך 2.1

טבלת סטטוס ביצוע החלטותהועד המקומי 2022

תושבים יקרים שלום רב,
מצ"ב פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מתאריך 2.1.23
מצורף כנספח: תוכנית פעילות לחודש ינואר וכן דוח מעקב ביצוע החלטות ישיבות ועד מקומי בשנת 2022.
לעיונכם, שבת שלום
בברכה,
אילנה הרמן - רואש 
מנהלת הישוב בית שערים
נייד:  054-3302349

תוכנית חודש ינואר-פרסום