כוח למוח - קורס ייחודי לשיפור יכולות

דיתי רויניק • 3/12/2018 כניסות

כוח למוח – לשפר יכולות – נותרו מקומות אחרונים בקורס ייחודי לפיתןח וטיפוח כושרי חשיבה

ימי ב' 14/1/19 משעה 16:30-18:00

http://vatikim-eyz.co.il/?CategoryID=598&ArticleID=2215