פרוטקול לפרסום ישיבת ועד 3.19 23.1.19

ועד מקומי • 25/1/2019 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטקול לפרסום ישיבת ועד 3.19 23.1