חשמל חרום למקלטים

טל שמואל • 12/9/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

חשמל חרום למקלטים

ראו מצורף.

 

מולי טל

 

=============================
Sender: Samuel Tal, sam@tadin.co.il
P.O.Box 48, Beit-Shearim 36578, Israel
Phone:+972  (0)4-959-1000

Fax:     +972   (0)4-959-1100
Cell:     +972  (0)54-4242-330
============================