הודעה על שינוי במקור מים

הודעות מיידיות • כניסות

קבצים מצורפים:

מכתב לצרכנים על שינוי באיכות המים - יובלי העמק

מצורף מכתב מחברת "מקורות".

summday_7449367223