סגירת תחנת התדלוק בבית שערים

מזכירות • 6/10/2022 כניסות

קבצים מצורפים:

הודעה לציבור - סגירת תחנת התדלוק

לכל משתמשי תחנת הדלק במושב שלום,

בהמשך להחלטת וועד האגודה תסגר תחנת התדלוק.
מצב פרטים מחברת אברך אלון לגבי אפשרויות תדלוק במסגרת החברה.

,בברכה
אפרת שביט
מנהלת האגודה החקלאית, מושב בית שערים
04-983-3225
 058-424-0212