פריסת דפיברילטורים (מכשירי החייאה) 04-2021

מזכירות • 3/5/2021 כניסות

מצורפת מפה עם מיפוי מכשירי החייאה (דפיברילטורים) בבית שערים

summday_9557474253