שלטים.

ברונר שלומית • 10/10/2018 כניסות

כל מה שחוקי מבורך.כן מצחיק, לא מצחיק מה שבטוח שצריך לצאת למלחמה על הנסיון לגזול אדמות.ובמלחמה כמו במלחמה.גם שלטים זה חלק ממאבק.

הודעות בנושא זה