פרסום פיקוד העורף - אזור התרעה בית שערים

ועד מקומי • כניסות

שלום לכולם,
בוודאי שמעתם בימים האחרונים על כך שפיקוד העורף שינה את אזורי ההתרעה, ומעתה - שם היישוב הוא שם אזור ההתרעה.
מצורף עלון של פיקוד העורף עבור בית שערים.
שלא נזדקק!

summday_4867993836