מהמרפאה

מזכירות • כניסות

הודעה

 

החל מ- 1.9.19 ד"ר עיני ענת

תקבל גם בימי חמישי בשבוע

בין השעות 7.00-10.00

 

רותי תעבוד בחודש הקרוב

שעתיים ביום:

א' 10.00-12.00

ב' 10.00-12.00

ג' 12.00-14.00

ד' 15.00-17.00

ה' 10.00-12.00

 

 

                                                       בברכה

                                          צוות   המרפאה