פרוטוקול ישיבת ועד מקומי 21.11.22

ועד מקומי • 26/11/2022 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת וועד מקומי מס' 21-2022 מתאריך 21.11

תושבים יקרים שבוע טוב
מצ"ב פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מיום 21.11.22 
לידיעתכם

בברכה,
אילנה הרמן - רואש 
מנהלת הישוב בית שערים
נייד:  054-3302349