איסוף גזם10.10.17

ועד מקומי • 7/10/2017 כניסות

                                                           

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏08/10/2017

פינוי גזם

   פינוי הגזם הקרוב יתקיים ביום שלישי ה-12.10.17

 

פינוי גזם נוסף ביום ג  26.10.17

 

אין להשאיר רהיטים וחפצי בית ליד פחי האשפה !!!

 

התושבים מתבקשים לא להוציא לחזיתות גזם ופסולת מוצקה אלא בהתאם למועדים שפורסמו.

 

אין להשליך פסולת מוצקה באזור מרכז המחזור.

פינוי פסולת מוצקה ביום חמישי ה-19.10.17

 

 

בברכה

                                                                        הועד המקומי