סדר יום ישיבת ועד מקומי מס' 16-19 בתאריך 27.05.19

ועד מקומי • כניסות

קבצים מצורפים:

זימון ועד מקומי 27.05

מצורף סדר יום.