פרוטקול לפרסום ישיבת ועד 5.19 6.2.19

ועד מקומי • 10/2/2019 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטקול לפרסום ישיבת ועד 5.19 6.2