תכנית רוח גבית - אבות ובנים

ועד מקומי • 17/12/2019 כניסות

רוח גבית הינה קבוצה שמיועדת לנערים בכיתות ט-יא ואבותיהם ומטרתה לחזק את הקשר והתקשורת ביניהם.

summday_2868293357