תכנית רוח גבית - אבות ובנים

ועד מקומי • כניסות

רוח גבית הינה קבוצה שמיועדת לנערים בכיתות ט-יא ואבותיהם ומטרתה לחזק את הקשר והתקשורת ביניהם.

summday_2868293357