קורס להכשרת דירקטורים ונושאי משרה בקיבוץ ובמפעל

מזכירות • 29/7/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

קורס דירקטורים


שלום רב,

רצ"ב הרשמה לקורס הכשרת דירקטורים ונושאי משרה.

אנא העבירו למועמדים פוטנציאלים ולכל המכותבים והקדימו להירשם.