פינוי גזם וגרוטאות - יולי 2019

ועד מקומי • כניסות

פינוי גזם

פינוי גזם יתקיים ביום שני,

17.06.2019

נא להוציא את הגזם ערב לפני הפינוי

------------------------------------

פינוי גרוטאות

פינוי גרוטאות יתקיים ביום חמישי,

27.06.2019

נא להוציא את הגרוטאות ערב לפני הפינוי

---

הוצאה לאחר הפינוי תועבר לאכיפה ע"י המועצה

summday_7964712581