סיכום שנת 2019 והכנת תקציב 2020

ועד מקומי • 5/11/2019 כניסות

קבצים מצורפים:

סיכום שנה 2019

שלום לכולם,

כחלק ממדיניות הוועד המקומי, הוחלט על קיום מפגש סיכום שנה עם יו"ר הוועדות השונות בבית שערים. במפגש שהתקיים בתאריך 4.11.19 בערב, הוצגה רוב הפעילות של הוועדות יחד עם הפקת לקחים לשיפור עתידי ובקשות לתקציב 2020.

מצורפת המצגת של הוועדות אשר הציגו את הנתונים שלהן.

הוועד מזמין את הציבור להתייחס לפעילויות המתוכננות ע"י הוועדות לשנת הפעילות 2020.

נא להעביר התייחסויות עד ליום א', 10.11.19.

בשם הוועד, אני מבקש להודות לכל חברי/ות הוועדות השונות על נכונותם ותרומתם לקידום קהילת בית שערים.