בחירות לועד אגודת החינוך ולועדת ביקורת

מזכירות • 31/8/2023 כניסות

קבצים מצורפים:

תקנון- נוסח מאושר יוני 2021

תקנון אגודת החיוך - חתום ומאושר

מצגת עקרונות ליבה מאגודת החינוך בית שערים פברואר 2023

חברות וחברי אגודת החינוך שלום,
בשבועות הקרובים תסתיים הקדנציה של ועד אגודת החינוך המהכהן.
זו הזדמנות לחברות וחברי האגודה להציע את מועמדותם לועד האגודה, 
להיות במקום המשפיע ולקחת אחריות על תחום החינוך של הגיל הרך במושב.

בשנים האחרונות נעשו מאמצים רבים לייצוב המערכת מבחינה מיקצועית, קהילתית וכלכלית. 
אתגרי הזמן והתקופה (קורונה, גיוס כח אדם מיטבי, עליות מחירים ועוד) חייבו אותנו לדון ולדייק את המקום של ועד האגודה 
אל מול ועם בעלי התפקידים המיקצועיים, ובעלי התפקידים במושב. 
לבחון את המקום של האגודה במרחב הקהילתי והחינוכי ובכלל
ומה הן האפשרויות להתפתחות פעילות האגודה.

ועדת ביקורת היא זרוע הכרחית וחיונית לתפקוד האגודה וגם אליה נדרש לבחור חברים בבחירות הקרובות.

אז מה צריך לעשות:
# לועד האגודה/ועדת ביקורת יוכלו להבחר רק מי שהינם חברי וחברות האגודה. כלומר, עונים על תנאי הסף וביקשו להצטרף לאגודה ושילמו דמי חבר שנתיים בסך 120 ש"ח עד 15.9 
# יש לשלוח למייל זה beitshearimhinuch@gmail.com, פרטים אישיים ופירוט קצר מדוע המועמד.ת מעוניינ.ת בתפקיד. התקציר יפורסם לכלל החברים לפני האסיפה.
# הבחירות יתקיימו באסיפת חברים כללית - תאריך במהלך אוקטובר יפורסם בימים הקרובים.

מצורפים:
מצגת תפיסת האגודה שאושרה באסיפה - כוללת נתונים שהוצגה בועד המקומי השנה
תקנון האגודה + תיקון שאושר

לכל שאלה, תהייה, הבהרה ניתן לפנות לחברי וחברות הועד המכהנים כיום או בעבר.

  הנהלת אגודת החינוך