פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס 17.19 מתאריך 10.06.19

ועד מקומי • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס 17.19 מתאריך 10.06

מצורף לעיונכם/ן.