פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 15-19 מתאריך 20.5.19

ועד מקומי • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס 15.19 מתאריך 20.05

מצורף.