*הודעה מהדואר - בית שערים* ----- ביום א', 28.11.2021, הדואר ...

גיל גורייבסקי - מזכיר המושב • 25/11/2021 כניסות

*הודעה מהדואר - בית שערים*
-----
ביום א', 28.11.2021, הדואר יהיה פתוח מ-19:00 ועד 20:30.