פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 04-2020 מתאריך 09.03.2020

ועד מקומי • 18/3/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 04-2020 מתאריך 09.03

מצורף פרוטוקול.