בוקר טוב ימים סוערים עוברים על תנועת הנוער. קרב ההתנתקות לא נגמר. קצב השינויים גבוה ביותר. אנסה לתמצת לפני יומים החליטה המועצה בכלל עינינים פרצדוראלים כמו תעודת מדריך מוכרת על ידי משרד החינוך וכיוב שכתות ט יצאו לסמינר מדצים של הנוער העובד עד שימצא פ

שומן צור • כניסות

בוקר טוב ימים סוערים עוברים על תנועת הנוער. קרב ההתנתקות לא נגמר. קצב השינויים גבוה ביותר. אנסה לתמצת לפני יומים החליטה המועצה בכלל עינינים פרצדוראלים כמו תעודת מדריך מוכרת על ידי משרד החינוך וכיוב שכתות ט יצאו לסמינר מדצים של הנוער העובד עד שימצא פתרון תקציבי ו"סמל מוסד חינוכי " לתנועת בני המושבים. הקמנו קול צעקה. הודענו שלא נצא הישוב לקורס. אתמול בצהרים המועצה חזרה בה והתירה לכל ישוב לפעול לפי החלטתו. ועדת נוער התכנסה אתמול בערב כולל הורי ט והוחלט כי אנו יוצאים לסמינר תנועת בני המושבים על אף המשמעויות הרגולטורית לאור אמנותנו בתכנים ובערכים של תנועת המושבים ועל אף השם של תנועת השומר החדש שתחת סמל המוסד שלהם והתקציב שלהם תנועת בני המושבים רצתה להתארגן. אתמול בלילה הנהלת תנועת המושבים החליטה החלטה ( לטעמי לא חוקית מאחר ומי שמחליטים זה הועידה ) ב6 נגד מאיר צור להחזיר את תנועת הנוער לנוער העובד והלומד . ב 12 בלילה קיבלנו את העדכונים והיום האגודה החקלאית תוציא מכתב לתנועה כי ההחלטה בניגוד לרצון בית שערים ואינה חוקית. ועד מקומי יוציא מכתב למשרד החינוך לתנועה ולמועצה כי אנו תומכים בתנועת בני מושבים מנותקת מהנוער העובד ושהולכת כרגע עם השומר החדש . התהליך הינו מורכב רחוק מלהיות אידאלי אבל אנו כציבור בקהילה חקלאית כפרית במדינה דמוקרטית חייבים לנקוט עמדה פעילה. וכך אנו עושים כועד המושב.