פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 14-2021 מתאריך 19.07.2021

ועד מקומי • 21/7/2021 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 14-2021 מתאריך 19.07

מצורף פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 14-2021 מתאריך 19.07.2021 לעיון הציבור.

בברכה,
גיל גורייבסקי
מזכיר מושב בית שערים - ועד מקומי
משרד: 04-983-3225
נייד: 052-822-6884