הודעה לצרכנים בדבר שינוי מקור מים

מזכירות • 29/11/2021 כניסות

קבצים מצורפים:

הודעה לצרכנים בדבר שינוי מקור מים אוקטובר 2021