מתחמי בדיקות לקורונה, השבוע 29.11.2020

מזכירות • 28/11/2020 כניסות

שבוע טוב, עודכנו מתחמי הבדיקות לשבוע הקרוב >>> www.oref.org.il/12605-17147-he/Pakar.aspx