הודעה חדשה

מזכירות

חסימת כביש 722 לתנועה בשני הכיוונים 30-31.8.18
חסימת כביש 722 לתנועה בשני הכיוונים 30-31.8.18