מזכירות

---------- Forwarded message --------- מאת: <scan@yazamco-it.com> ‪Date: יום ב׳, 3 ביוני 2019 ב-9:00‬ Subject: To: <b.shearim@gmail.com> ------------------- TASKalfa 2551ci [00:c0:ee:3f:06:80] -------------------
---------- Forwarded message --------- מאת: <scan@yazamco-it.com> ‪Date: יום ב׳, 3 ביוני 2019 ב-9:00‬ Subject: To: <b.shearim@gmail.com> ------------------- TASKalfa 2551ci [00:c0:ee:3f:06:80] -------------------