מזכירות

שינוי מקום מפגש עם השר כחלון
שינוי מקום מפגש עם השר כחלון