מזכירות

דחיית תשלום דמי ביטוח לאומי עבור עובדים בתקופת חל"ת
דחיית תשלום דמי ביטוח לאומי עבור עובדים בתקופת חל"ת