הנחיות משרד הבריאות סגר "קורונה" 09-2020

מצורפות הנחיות.

"ברוכים הבאים" לתושבים חדשים

מצורף מכתב ברוכים הבאים עם פירוט על מגוון השירותים שיש בבית שערים.