תשובה למכתב ועד האגודה בעניין נוהל אישור תכניות

רוזנברג אבנר וחווי • 24/2/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

תשובה לועד האגודה בעניין אישור תכניות 24.2

בתשובה למכתבו של ועד האגודה מהיום.

מצער שהתשובה עוסקת בעניין האישי שלי ולא נתנה מענה לטיעון העקרוני. המכתב שלי לא הטיל שום דופי בחברי הועד איתם עבדתי בחברות ובשיתוף פעולה. זכותם וחובתם לקבל החלטות.  מותר להם לטעות וגם לחזור בהם מהטעות.

 השורה הראשונה במכתב ההתפטרות שלי היא זו:

"לצערי אני נאלץ להתפטר מועד האגודה. כמו כן אפסיק את פעילותי בועדת קרקעות ובועדת תב"ע. אינני מוכן להיות שותף לדרך שבה מטפל הועד בבקשות חברים ותושבים להיתרי בנייה. לא נראה לי תקין שחברים מחכים שבועות לאישור...".

אכן הייתי שותף להחלטות הועד בעניין,  כך גם כתבתי. מאחר וידעתי את ההחלטה שהיתי שותף לה, הזמנתי וקיבלתי מהועדה המקומית תיק מידע וצרפתי אותו לגרמושקה  לבדיקה. ידעתי גם שהחומר ימסר לאתי נורקין לבדיקה ולא הסתייגתי.  קיבלתי תשובה שתיק המידע שסיפקה הועדה לא מספיק טוב. פניתי לועדה, לכל הרמות,  עד למהנדסת הועדה, וקיבלתי תשובה חד משמעית   שהחומר שסיפקו הוא הנדרש, שהוא כולל את כל המידע הרלוונטי ושאין לאגודה צורך בחומר נוסף. עם התשובות האלו פניתי לועד בבקשה שיבהירו במדויק מה נדרש ואני אביא. אין זה נכון שסרבתי להביא. במכתב מיום 1 בינואר 2020 כתבתי:  "אני מוכן להמציא (במובן להביא) כל חומר קיים שניתן להשיג... ". בישיבת הועד בה הצגתי את התוכנית, ואת התשובות שקיבלתי מהועדה, ועד האגודה לא ידע להגדיר במדויק איזה מידע אכן  נדרש  לפי ההחלטה שקיבל בעבר, וסוכם שמזכיר הועד יפנה למהנדסת הועדה לבירור. גם המתכננת שלי פנתה לבירור נוסף בועדה. ההסבר המקיף שהעבירה לי אומר כך:

  • עבור היתרי בנייה/לגיטימציה הועדה מפיקה תיק מידע המכונה "תיק מידע להיתר". התיק כולל את כל החומר הנדרש לבחינת הבקשה. בעבר תיק מידע זה נקרא "תיק מידע תכנוני".   זה התיק שקיבלתי והעברתי לבדיקה.
  • עבור עסקאות קנייה-מכירה, לבקשה מיוחדת,  הועדה מפיקה "תיק מידע תכנוני" . הוא איננו נדרש להגשת בקשות להיתרי בנייה.
  • בעקרון כל המידע התכנוני מצוי כיום באינטרנט וזמין לכולם.

לא קיבלתי תשובה מהועד  מהי תשובת הועדה ומה בדיוק עלי להמציא, והאם עלי להזמין את התיק מהסוג השני ולכן גם לא היה לי למה לסרב. בכל מקרה, העברתי קובץ מידע  מפורט שהמתכננת הכינה. נאמר לי גם בע"פ שמהנדסת הועדה הבטיחה לנציגי הועד להעביר את החומר הנוסף.

וכאן אחזור לדברים  העקרוניים:

  1. בנוהל ובמכתב הועד אין התיחסות לאבחנה בין תיקי המידע השונים.  אם החליט הועד שהוא דורש את התיק המכונה "מידע תכנוני" ולא מסתפק בתיק שכותרתו "מידע להיתר" , צריך להבהיר את זה במדויק, על מנת  שהמבקשים לא יצטרכו להמתין תקופה נוספת לחומר מהועדה כשיתברר להם שמה שקיבלו איננו מה שהועד מבקש. 
  2. מדוע בכלל יש צורך לועד במידע נוסף שהועדה לא דורשת.
  3. בנוהל לא נקבע זמן שבו מתחייב הועד לתשובה ו/או לאישור. 
  4. מדוע הועד לא מצא לנכון במשך חודש להודיע לחברי האגודה שהתפטרתי מהועד, במיוחד כאשר הוא מפרסם נוהל שקשור ישירות להתפטרותי. 

 

בברכה

 

אבנר רוזנברג