שינוי מקום מפגש עם השר כחלון

מזכירות • 23/1/2019 כניסות

doc01497120190123095035 001