פרוטקול לפרסום ישיבת ועד 2.19 16.1.19

ועד מקומי • 18/1/2019 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטקול לפרסום ישיבת ועד 2.19 16.1