הודעה ממוקד המועצה: תרגיל בבסיס חה"א רמת דוד

הודעות מיידיות • כניסות

שימו לב, החל מיום א' 16.6.19 ועד ליום ד' 19.6.19 (כולל), מתקיים תרגיל גדול ברמת דוד.

במהלך ימים אלו יהיו המראות ונחיתות רבות, יישמעו קולות נפץ וקולות אזעקה.