הפסקת מים

הודעות מיידיות • כניסות

מחר יום שישי בין השעות 8:30-10:00 הפסקת מים

ממשק אלי לבן ( עפרוני) למשק אהרון לבן ( ניר)

 

בברכה,