פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס 32-2019 מתאריך 16.12.19

ועד מקומי • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס 32-2019 מתאריך 16.12

מצורף.