פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס 32-2019 מתאריך 16.12.19

ועד מקומי • 22/12/2019 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס 32-2019 מתאריך 16.12

מצורף.