אגודת החינוך בית שערים* - הזמנה לאסיפה כללית 25.11.2020

מזכירות • 16/11/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

טבלת שינויי תקנון ודברי הסבר

הזמנה לאסיפה- תיקון תקנון (1)

זימון לאסיפת חברים- אסיפה שנתית (1)

שלום רב לכולם,
מצורפות ההזמנות ל 2 אסיפות חברים שיתקיימו ביום רביעי 25.11.2020
בהתאם לרוח התקופה האסיפה יתקיימו במתכונת מקוונת בזום - פירוט בגוף ההזמנות.
אסיפה ראשונה - ב 20:00 תהיה אסיפת חברי שנתית - מצורפת הזמנה
אסיפה שנייה ב 21:00 תהיה אסיפה בדבר שינוי התקנון - מצורפת ההזמנה ודפי הסבר לשינוי.
שינוי התקנון בא בהמשך לתהליך בחינה ודיוק של אגודת החינוך.
מצורפים דפי ההסבר.
בחלק מהסעיפים מתקיים שינוי קוסמטי להבהרה.
חלק מהסעיפים עדכונים שנדרשו עם שינויים שבאו לאורך השנים.
חלק מהסעיפים שינוי בניהול האגודה.

בהתאם לנהלי רשם האגודות במידה ולא יעלו לשיחה 2/3 מחברי האגודה האסיפה תדחה לתאריך 8.12.2020 ותתקיים בכל מניין.
 
לכל שאלה או הבהרה ניתן לפנות אלינו.
השתתפות כולם חשובה, נפגש.

--
מיה בירמן
יו"ר אגודת החינוך 
בשם הנהלת אגודת החינוך
הנהלת אגודת החינוך