היא רצה בשדות

עמי ואביבה לפיד • כניסות

לסוסה של משק לפיד קראו חומה...נשאר רק לנחש באיזה צבע היתה. אבא מספר שלא היה לנו פרד וחומה עשתה במשק כל מה שצריך. גם כאשר נסענו בדרך השדות להורים של אמא בכפר יהושע היא משכה את העגלה ולא התלוננה.
אבל היה לה תחביב גם להכניס את עצמה לקצב ולרוץ. מספרים כי פעם כאשר החזרנו את סבתא לכפר יהושע חומה עשתה ספרינט וסבתא נפלה מהעגלה. אבא לא שם לב ורק אחרי שאנחנו הילדים צעקנו בכל הכוח "סבתא נפלה" הוא עצר. תודה לאל הנפילה עברה יחסית בשלום.