אישור פרוטוקול ישיבת ועד מס' 2

ועד מקומי • 29/1/2024 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטקול ישיבת ועד מקומי מס' 2

רחוב העמק אומדן תקציבי שאושר בישיבת ועד מקומי 22.1

תושבים יקרים מצורף פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 2 לשנת 2024
לעיונכם
בברכה,
אילנה הרמן - רואש 
מנהלת הישוב בית שערים
נייד:  054-3302349