לוח זמנים פינוי גזם וגרוטאות חציון 1 - שנת 2021

מצורף לוח זמנים פינוי גזם וגרוטאות חציון 1 - שנת 2021.