בטחון

מכתב סיכום מהמועצה על תרגיל ועדת ביטחון, שהתקיים ב20.2
מכתב סיכום מהמועצה על תרגיל ועדת ביטחון, שהתקיים ב20.2